ANBI De Prot. gem. Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum

De Protestantse gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

 

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 8154.44.540 Protestantse gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum

Contactadres:
Schriba: mevr. van der Veen-Sjaarda.
Telefoon: 058-2541204
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.terpoarte.nl

Doelstelling:
Inhoud volgt

Beleidsplan:
Het Beleidsplan 2014 – 2019 is gepubliceerd op de website onder het kopje Beleidsplan.
Ook verwijzen we naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk.
Hier is een groepsbeschikking afgegeven.
"Met Hart en Ziel, Beleidsplan 2013-2016"

Bestuurssamenstelling:
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit minimaal 5 personen (ouderling, kerkrentmeester, diaken) die worden afgevaardigd door de gemeente. Preses en scriba worden gekozen door de algemene kerkenraad. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het college kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 5 personen en wordt gekozen door de gemeente. Hierbinnen is een voorzitter, secretaris en penningmeester. De kerkrentmeesters zijn aangewezen de financiële en stoffelijke zaken van de gemeente te regelen. Zij doen verslag aan de kerkenraad.

Beloningsbeleid:
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo.
Voor predikant, organisten, kosters gelden de arbeidsvoorwaarden van de protestantse kerk.

Activiteiten:
Vrijwel alle activiteiten voor het lopende seizoen zijn te vinden in het Winterwurk boekje. Dit wordt gepubliceerd op de website en vind u via deze link.
Verslagen van het afgelopen seizoen worden samengevat in het Jaarverslag.

Financiële verantwoording:
Download hier de winst- en verliesrekening van 2017

Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen:
De begroting over 2018 kunt u hier vinden

 

Diaconie van de Protestantse gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum

RSIN (fiscaal nummer):    824127559.

Contactadres:
Secreatris: M. Jansma, 

Telefoon: 058-2542018
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.terpoarte.nl

Doelstelling:
De diaconie.... deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

Beleidsplan:
In het beleidsplan 2015 – 2019 punt 8 Betrokkenheid op samenleving leest u over het beleid mbt. de diaconie.

Bestuurssamenstelling:
De diaconie bestaat uit 4 personen die zijn gekozen en benoemd door de gemeente; voorzitter, secretaris en penningmeester en algemeen.

Beloningsbeleid:
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten:
activiteiten volgt.

Financiële verantwoording:

Diaconie Jaarrekeningen 2017: