Beleidsplan - 10. Open en Pluriform

Artikelindex

 

10. OPEN PLURIFORM

10.1 Pluriform maar niet kleurloos

Wij zijn een open en pluriforme geloofsgemeenschap. Dat is niet hetzelfde als vaag en kleurloos. Al onze activiteiten hebben een duidelijk profiel: in vieringen, pastoraat, gespreksgroepen en onze betrokkenheid op de samenleving proberen we af te stemmen op Gods liefde als de dragende grond van ons bestaan. Dat impliceert dat we elkaar open en met respect tegemoet treden. Deze sfeer doortrekt al onze activiteiten en is een van de wezenskenmerken van onze gemeente. 1

0.2 Beleidsvoornemens

Elke groep heeft de neiging introvert te worden. Dat geldt ook voor ons. Openheid is nooit een bezit, het vraagt voortdurende aandacht om die te bewaren. Die aandacht blijft een van onze belangrijkste beleidsvoornemens.