Beleidsplan - 4. PASTORAAT

Artikelindex

4. PASTORAAT

4. 1 Definitie

Onder pastoraat verstaan we, dat gemeenteleden naar elkaar omzien en elkaar bijstaan. Voor een deel gebeurt dat spontaan, anderzijds vraagt dit om een doelgerichte organisatie die er voor zorgt dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen en die mogelijkheden schept om elkaar te ontmoeten. Ouderlingen en predikant hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. De ouderlingen om in het omzien naar elkaar voorop te gaan en dat te stimuleren en te organiseren, de predikant om als beroepskracht zijn vaardigheid om te kunnen luisteren in te zetten om gemeenteleden te ondersteunen en te bemoedigen op hun levensweg.

4. 2 Organisatie

Het pastoraat is in handen van de pastorale ouderlingen en de predikant. Zij worden hierin bijgestaan door twee wijkteams: een in Deinum/Blessum en een in Boksum. De leden van de wijkteams zijn de ogen en oren van de gemeente. Zij kennen hun wijk, hebben geregeld contact met de mensen in hun wijk en geven ouderlingen en predikant door als er gevallen zijn die hun pastorale zorg en aandacht nodig hebben. De predikant heeft vooral een taak als het gaat om het pastoraat rond doop, huwelijk, uitvaart en rouwverwerking, bij andere scharnierpunten op de levensweg, en bij het bezoeken van zieken en mensen die vanwege hun ouderdom aan huis gebonden zijn en om die reden niet meer actief mee kunnen doen aan het gemeenteleven. Verder kunnen gemeenteleden altijd een gesprek aanvragen bij de predikant, hem bellen tijdens het telefonisch spreekuur of met hem mailen. In het algemeen is men tevreden over hoe het pastoraat nu georganiseerd is. Wat er niet is, is een gesloten pastorale facebookgroep, terwijl die voor jongeren en jonge gezinnen misschien een belangrijke functie zou kunnen vervullen. Om het pastoraat in deze vorm voortgang te doen vinden hebben we een predikant nodig, twee of drie pastorale ouderlingen en twee wijkteams van elk ongeveer vijf personen. Daarnaast blijft het nodig dat gemeenteleden oog en aandacht voor elkaar houden.

4. 3 Beleidsvoornemens

Twee nieuwe vormen van pastoraat zijn de moeite van het beproeven waard:

1. Het opzetten van een gesloten pastorale facebookgroep, waar mensen dingen met elkaar kunnen delen, elkaar vragen stellen, elkaar op activiteiten wijzen en met elkaar meeleven.

2. Het vormen van een of meer eetgroepen. We zouden een aantal gemeenteleden kunnen vragen daartoe het initiatief te nemen.