Beleidsplan - 5. DE SPIRITUELE KRACHT VAN DRIE MONUMENTALE KERKGEBOUWEN

Artikelindex

 5. DE SPIRITUELE KRACHT VAN DRIE MONUMENTALE KERKGEBOUWEN

5. 1 Rijk bezit

Als kleine geloofsgemeenschap hebben we de luxe te beschikken over drie monumentale van oorsprong middeleeuwse kerkgebouwen. De Sint Jan in Deinum is ons eigendom, de Sint Margriet in Boksum en de Mariakerk in Blessum zijn eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, maar worden regelmatig door ons gebruikt. Alle drie de kerken hebben een prachtig orgel. Het zijn mooie plekken om te zijn. Eeuwenlang zijn mensen hier samen gekomen om te bidden en te zingen, om stil te zijn en te luisteren, en richting te vinden voor hun leven. Op een of andere manier is dat voelbaar. En dat is een kostbaar bezit. Al doen we alle jaren mee aan Tsjerkepaad en Open Monumentendag, en al organiseren we alle jaren met een viertal andere kerken in de buurt een kunstproject, eigenlijk is het jammer dat onze kerken niet vaker open zijn en dat mensen er terecht kunnen om zich even terug te trekken en de stilte te zoeken.

5 . 2 Verantwoordelijkheden

Het beheer en het onderhoud van de Sint Jan is in handen van het college van kerkrentmeesters, dat in Blessum en Boksum ook de afspraken maakt met de plaatselijke commissies in die dorpen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dit college benoemt ook de kosters. Het is ook verantwoordelijk voor de exploitatie, maar de exploitatie van de gebouwen als spiritueel bezit berust bij de kerkenraad als geheel.

5. 3 Beleidsvoornemens Als we de onder 5.1 genoemde overwegingen vertalen naar beleid voor de komende tijd, komen we tot de volgende punten:

1. Zowel de Sint Jan, de Sint Margriet als de Mariakerk blijven gebruiken voor onze diensten.

2. De Sint Jan is qua onderhoud goed bij de tijd. Dat moeten we zo houden en daar moeten we dus de middelen voor blijven vrijmaken. Eén van de eerste prioriteiten in de komende tijd is daarbij de restauratie van het orgel in de Sint Jan.

3. De Sint Jan, en misschien ook de Sint Margriet en de Mariakerk – maar die laatste twee zijn niet van ons – zouden vaker open moeten zijn. Minimaal een keer per week zou de kerk een paar uur open moeten zijn, zodat mensen er kunnen bidden, mediteren, gewoon stil kunnen zijn en eventueel een kaarsje aan kunnen steken.

4. Blijven meedoen aan Tsjerkepaad en Open Monumentendag.

5. Samen met de Stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken, die de kunst in onze kerken beheert, een keer per jaar een activiteit organiseren voor een breed publiek.

6. Elk jaar in elk van de dorpen een paar schoolklassen uitnodigen om de leerlingen kennis te laten maken met het gebouw, met wat daar gebeurt en met de geschiedenis van het gebouw.