Beleidsplan - 6. VIERINGEN OP SCHARNIERPUNTEN IN HET LEVEN

Artikelindex

 6. VIERINGEN OP SCHARNIERPUNTEN IN HET LEVEN

6. 1 Verbindende schakel

Ondanks de secularisatie zijn Kerst en Pasen in onze samenleving nog steeds ankerpunten in de tijd. Ook de dodenherdenking op 4 mei is zo’n gemeenschappelijk ankerpunt. Zowel met Kerst en Pasen als op 4 mei weten mensen van buiten de kerk, of op de rand van onze gemeente, de weg naar onze kerken te vinden. Ook in huwelijksdiensten, bij doopdiensten en uitvaarten, bij de kerstviering voor ouderen en in de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is dat het geval. Belangrijk is dat er dan een taal gesproken wordt die ook voor mensen buiten de kerk te verstaan is en waarin ze zich herkennen, zonder dat daarmee de eigen traditie tekort gedaan wordt. Dat vraagt van de voorganger creativiteit, inlevingsvermogen en de vaardigheid te kunnen theologiseren vanuit een concrete context. De diensten op de scharnierpunten van het bestaan worden zowel binnen als buiten onze gemeente hoog gewaardeerd, zo blijkt. Ze verbinden ons met onze directe omgeving.

6. 2 Beleidsvoornemens

1. Om dit vast te houden hebben we een creatief theoloog nodig die bereid is deze vieringen samen met betrokkenen voor te bereiden en die daarbij zowel mensen van binnen als van buiten de kerk een volwaardige inbreng wil geven. Juist op de hoogtepunten van het jaar en op de hoogte-­‐ en dieptepunten van het bestaan is de kerk van het hele dorp. In de toekomst zouden we daar nog meer mee moeten doen. Concreet denken we dan aan:

2. Het organiseren van een avond voor alle zielen in begin november waar we alle overledenen van het hele dorp herdenken.

3. Een keer per jaar een geboorteviering waar we alle geboortes in het dorp van dat jaar vieren. In beide gevallen geldt weer dat de families die het betreft worden betrokken bij de voorbereiding en een actieve rol krijgen in de viering zelf.