Beleidsplan - 7. GROEPEN ALS PLEKKEN VOOR ONTMOETING EN BEZINNING

Artikelindex

7. GROEPEN ALS PLEKKEN VOOR ONTMOETING EN BEZINNING

7 . 1 Betekenis

Groepswerk is binnen onze gemeente belangrijk. Het verbindt mensen met elkaar en creëert ruimte voor bezinning en verdieping. Elk jaar is er een groothuisbezoek ronde met zo’n 60 deelnemers. Daarnaast zijn er een aantal gespreksgroepen: een seniorengroep, een Geloven Nu groep en een gespreksgroep voor ouders met opgroeiende kinderen. Ook zijn er elk jaar een aantal thema – avonden, bijvoorbeeld rond een actueel onderwerp, een boek of een film. Voor een kleine gemeente als de onze is dat een breed aanbod. Toch hebben we over gebrek aan belangstelling niet te klagen. Integendeel ook dit groepswerk wordt erg belangrijk gevonden en als een van de sterke punten van het gemeentewerk ervaren.

7. 2 Beleidsvoornemens

Tot nu toe is de organisatie daarvan voornamelijk in handen van de predikant, maar de komende vacature is een goede aanleiding voor de organisatie hiervan een werkgroep in te stellen. Ook de communicatie over de activiteiten naar buiten toe zou beter moeten. Concreet leidt dit tot de volgende beleidsvoornemens:
1. Vorming van een commissie vorming en toerusting die breed is samengesteld
2. Verbetering van de communicatie over de activiteiten die we organiseren.