Beleidsplan - 8. BETROKKENHEID OP DE SAMENLEVING/ DIACONAAT

Artikelindex

 8. BETROKKENHEID OP DE SAMENLEVING/ DIACONAAT

8 . 1 Wezenlijk voor de gemeente

Het evangelie verbindt ons met elkaar en met de wereld om ons heen. Die betrokkenheid wordt in elke eredienst bevestigd. Dat wordt als positief beleefd. Het vraagt ook dat we die betrokkenheid samen vorm proberen te geven.

8. 2 De leidende rol van de diakenen

Als het om de betrokkenheid op de samenleving gaat hebben de diakenen daarbij een leidende rol. Zij beheren niet alleen de diaconale middelen en fondsen van onze gemeente en steunen namens ons projecten dichtbij en veraf, zij stimuleren ons ook tot daadwerkelijke betrokkenheid.

8. 3 Bestaande activiteiten Op dit moment worden de volgende activiteiten georganiseerd:

1. Een keer per maand worden na de dienst voorbeeldbrieven van Amnesty International aangeboden.
2. Een keer per maand worden er via De Spar winkel in Deinum en via onze kerken goederen ingezameld voor de voedselbank in Leeuwarden.
3. Huishoudingen die op het sociaal minimum zitten wordt rond de kerstdagen een pakket met levensmiddelen aangeboden.
4. De werkgroep Diensthuis ondersteunt een aantal kindertehuizen, bejaardentehuizen. een psychiatrisch tehuis, blijf-­‐van-­‐mijn-­‐lijfhuizen, een ziekenhuis, pleeggezinnen, een daklozenproject in Hongarije met het inzamelen van gebruikte kleding, schoeisel, speelgoed en linnengoed voor 1-­‐persoonsbedden.
5. Indien nodig, ontvangen mensen persoonlijke ondersteuning.
6. Elke week gaat er vanuit de kerkdienst een bloemengroet naar een zieke of oudere; ook naar mensen die geen lid zijn van onze gemeente.
7. Samen met andere kerkelijke gemeentes uit onze regio zijn we betrokken bij een project van Kerk in Actie in Colombia.

8. 4 Organisatie

Eerst verantwoordelijke voor onze betrokkenheid op de samenleving is het college van diakenen. Dat heeft hierin een initiërende, stimulerende en coördinerende rol. Het wordt daarin bijgestaan door een aantal werkgroepen: De werkgroep Mensenrechten, De werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, de Werkgroep Diensthuis, en een werkgroep die zorgt voor de bloemen in de eredienst.

8. 5 Beleidsvoornemens

Onze beleidsvoornemens voor dit deel van het gemeentewerk zijn:
1. De maandelijkse inzameling van goederen voor de voedselbank is een goed voorbeeld van een actie die in de kerk begon, maar inmiddels door het dorp als geheel gedragen wordt. Dat is de richting die we de komende jaren uit willen.
2. In samenwerking met de jeugdclub jongeren meer betrekken bij het diaconale werk.