Orgel Deinum

Onze gemeente maakt gebruik van drie kerkgebouwen.

In elk van deze gebouwen staat een orgel.

Dit voorjaar mochten we het gerestaureerde orgel in de Sint Jan in Deinum weer in gebruik  nemen.

https://www.orgeldeinum.nl/