Pastoraat

Onder pastoraat verstaan we, dat gemeenteleden naar elkaar omzien en elkaar bijstaan. Voor een deel gebeurt dat spontaan, anderzijds vraagt dit om een doelgerichte organisatie die er voor zorgt dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen en die mogelijkheden schept om elkaar te ontmoeten. Ouderlingen en predikant hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. De ouderlingen om in het omzien naar elkaar voorop te gaan en dat te stimuleren en te organiseren, de predikant om als beroepskracht zijn vaardigheid om te kunnen luisteren in te zetten om gemeenteleden te ondersteunen en te bemoedigen op hun levensweg.

Het pastoraat is in handen van de pastorale ouderlingen en de predikant. Zij worden hierin bijgestaan door twee wijkteams: een in Deinum/Blessum en een in Boksum. De leden van de wijkteams zijn de ogen en oren van de gemeente. Zij kennen hun wijk, hebben geregeld contact met de mensen in hun wijk en geven ouderlingen en predikant door als er gevallen zijn die hun pastorale zorg en aandacht nodig hebben. De predikant heeft vooral een taak als het gaat om het pastoraat rond doop, huwelijk, uitvaart en rouwverwerking, bij andere scharnierpunten op de levensweg, en bij het bezoeken van zieken en mensen die vanwege hun ouderdom aan huis gebonden zijn en om die reden niet meer actief mee kunnen doen aan het gemeenteleven. Verder kunnen gemeenteleden altijd een gesprek aanvragen bij de predikant, hem bellen of met hem mailen.

Hebt u behoefte aan ondersteuning van een predikant dan kunt u contact opnemen met ds Harrie Strubbe.
Telefonisch bereikbaar op 0515 336 793 of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastorale ouderling zijn:
Gerben Bakker, telefonisch bereikbaar op 058 254 2429  en
Kees Iepema, telefonisch bereikbaar op 058 254 1525 of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkmedewerkers Deinum zijn: 058
Baukje Fortuin 2541957 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zus Kroese 254 2102 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tet Sijbesma 254 2711 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sita Jansma 254 1464 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Annie van Dijk 844 1805 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frieda Oevering 254 1523 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkmedewerkers Boksum / Blessum / Jellum zijn: 058
Margriet Kalma – Terpstra 254 1737 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klaske Okkema – Bakker 254 1338 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pieter Visser  0646188480  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. & Jetty vd Kamp 0622194584Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                  Alie Postma 2541854 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.